Nowe standardy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury o budynkach i ich usytuowaniu, wraz z początkiem roku 2017 …

ponownemu zaostrzeniu uległy maksymalne wartości dotyczące wysokości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych, w tym również przeszkleń. Dostosowując swoją ofertę do wprowadzonych zmian, firma Dobroplast prezentuje popularne modele okien Avantgarde i Ovlo z nowym trzyszybowym pakietem o grubości 42mm, spełniającym warunek przenikania ciepła max Uw=1,1 W/m²K.

Wraz z początkiem 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy określającej warunki technicznie, jakim powinny odpowiadać budynki nowopowstające i modernizowane. Krajowe przepisy wprowadziły bowiem unijne dyrektywy dotyczące ekonomicznego zarządzania energią. Mocno determinują one projekty nowych budynków oraz określają właściwości materiałów wykorzystywanych do ich wznoszenia. Stanowi to więc wyzwanie nie tylko dla projektantów i inwestorów, ale również producentów materiałów budowlanych.

Sposób na zatrzymanie energii

Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię oraz zwiększenie wykorzystywania do ich chłodzenia i ogrzewania odnawialnych źródeł energii rozłożone zostało na kilka etapów, aby docelowo od 2021 roku wszystkie nowo projektowane budynki były już obiektami o niemal zerowym zużyciu energii pierwotnej. Z początkiem nowego roku wprowadzone zostały kolejne obostrzenia i już od stycznia 2017 obowiązują nowe, maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, w tym również okien. Firma Dobroplast, mając na uwadze zmieniające się wymagania dotyczące stolarki okiennej, rozszerzyła swoją ofertę o nową odsłonę znanych i cenionych na rynku okien Ovlo oraz Avantgarde. Co warto podkreślić zamiana pakietu 36mm na pakiet 42mm, czyli modyfikacja wersji Ovlo oraz Avantgarde firmy Dobroplast nie powoduje wzrostu cen tych okien.

Większy pakiet, więcej ciepła

Wymagania unijne dotyczące budowanych obiektów dotyczą nie tylko zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię pierwotną, ale również zwiększenia wymagań co do izolacyjności termicznej przegród.

Cyklicznie zaostrzeniu ulega więc wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien, która od stycznia  2017 roku nie powinna przekraczać poziomu 1,1 W/m²K. W przypadku przegród jakimi są okna, na wartość tę wpływa kilka zmiennych, m.in. zastosowany pakiet szybowy. Z tego też względu firma Dobroplast do swojej oferty wprowadza zmodyfikowaną wersję w popularnych modelach okien Ovlo oraz Avantgarde wyposażoną w nowy pakiet szybowy. W miejsce  pakietu 36 mm wchodzi pakiet 42 mm z szybami o wartości Ug = 0,6 W/m²K.

Trzyszybowy pakiet 4/15/4/15/4 to lepszy współczynnik przenikania ciepła dla szyby, ale i znacznie poprawiona wartość parametru Uw dla całego okna. I tak dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm z ramką stalową współczynnik Uw będzie kształtował się na poziomie 0,92W/m²K, a z ciepłą ramką dystansową TGI będzie on wynosił już tylko 0,86 W/m²K. Nowa wersja okien Ovlo i Avantgarde firmy Dobroplast z łatwością sprosta więc nie tylko wymogom przepisów obowiązujących od 2017, ale też również i tym przewidywanym na 2021, według których docelowo parametr ten nie będzie mógł przekraczać poziomu 0,90 W/m²K.

Zastosowanie nowoczesnych technologii przy produkcji systemów okiennych, pozwala tworzyć zaawansowane rozwiązania spełniające wymagania najbardziej restrykcyjnych norm, w tym również tych związanych z budownictwem energooszczędnym i pasywnym. W grupie tej znajdą się również okna Ovlo oraz Avantgarde firmy Dobroplast wyposażone w nowe, cieplejsze pakiety szybowe.

Related Posts

Dodaj komentarz